Září

24. - 28. září

Čj - slovotvorný základ, předpona - předložka

    - procvičování přímé řeči, slovních druhů a mluvnických kategorií

Čjs - Středočeský kraj, práce s mapou

      - podnebné pásy

     - Tropický podnebný pás

Inf - práce se složkami, seznámení se základnímy PC pojmy, pr.Malování - okno, práce s myší

 

17. - 21. září

Čj - přímá řeč, procvičování druhů přímé řeči, její zapisování a uvádění v textu

    - rozhovor - dialog, telefon.rozhovor

    - stavba slova (kořen, předpona, přípona)

    - prázdninová četba (žáci si mají přinést přečtenou knihu z prázdnin a pohovořit o ní ostatním spolužákům)

Čjs - vlastivědné učivo - Praha a její okolí

      -  přírodovědné učivo - různé podmínky života na Zemi, podnebné (klimatické) podmínky, podnebné pásy

Inf - procvičování přihlašování do školní sítě, tvorba a práce se složkami