Leden

21. - 15. leden

Čj - shoda podmětu s přísudkem (rod ženský a střední)

    - procvičování podmětů a přísudků

   - příprava na recitační soutěž (třídní kolo bude 28. ledna)

Čjs - Př. - Svalová soustava, opakování

Vl. - Evropa - sjednocující světadíl, opakování

Inf. - Překlápění a otáčení

M - Písemné dělení dvojciferným dělitelem, dělení - zkrácený zápis

G - Obsah obdélníku, čtverce

Aj - Questions with be, short answers. Colours, adjectives.

     - Favourite subjects at school.

14. - 18. leden

Čj - Shoda podmětu s přísudkem (rod ženský a střední)

    - příprava na recitační soutěž (třídní kolo bude 28. ledna)

Čjs - Př. - Kostra, Svalová soustava

Vl. - Evropská unie, evropské organizace, Evropa - sjednocující světadíl

Inf. - Příprava k tisku, úprava již vytvořených prací

M - Pamětné dělení se zbytkem, písemné dělení dvojciferným dělitelem

G - Obsah obdélníku, čtverce, jednotky

Aj - Questions with have got. Otázky - have got.

7. - 11. leden

Čj - Shoda podmětu s přísudkem (rod mužský)

    - příprava na recitační soutěž

Čjs - Př. - Člověk

        Vl. - poloha a postavení ČR v EU

Inf. - Úprava již zhotovených prací k tisku (využití všech naučených postupů z programu Malování)

M - Dělení přirozených čísel, pamětné dělení 10, 100

G - Jednotky obsahu, rýsování čtverce

Aj - Have you got a pet?