Prosinec

17. - 21. prosince

Čj - V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE PROCVIČUJEME PODMĚTY A PŘÍSUDKY.

Čjs - Př. - Člověk

Vl. - kraj  Moravskoslezský kraj (dokončení)

     - kraj Zlínský

Inf. - Vánoční PF (využití všech naučených postupů z programu Malování)

M -

G -

Aj -

Jiné - 18.12. Vánoční koncert - žáci ZŠ, 18.12. - vánoční tvoření Muzeum, 21.12. zkrácené vyučování (do 11.30)

10. - 14. prosince

POZOR, PLATÍ ZMĚNA ROZVRHU!

Čj - větná skladba (podmět a přísudek)

     - nově přísudek holý, rozvitý a několikanásobný

     - procvičování větné skladby

     - výběr textů na recitační soutěž

Čjs - Př. - třídění a dělení živých organizmů (bezobratlí)

      - člověk

Vl. - kraj Olomoucký kraj (dokončení)

     - Moravskoslezský kraj

Inf. - Vánoční PF (využití všech naučených postupů z programu Malování)

M -

G -

Aj -

Jiné - 10.12. Vánoční koncert - radnice,11.12.  návštěva stacionáře (charity) - vánoční výstava, 13.12. - vánoční tvoření Muzeum, 14.12. zahájení plaveckého výcviku.

3. - 7. prosince

Čj - - větná skladba (podmět a přísudek)

      - podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný

      - neustálé procvičování všech slovesných způsobů, mluvnických kategorií u sloves

      Na příští týden si mají děti přinést text, o kterém si myslí, že by byl vhodný k recitaci.

Čjs - Př. - třídění a dělení živých organizmů (živočichové obratlovci a bezobratlí)

Vl. - kraj Jihomoravský kraj (dokončení)

     - Olomouský kraj

Inf. - text v obrázku

- e-mail - připojit soubor, příloha

M - zlomky, zápis čtení, výpočet části (např.1/3; 1/5 z daného čísla)

G - souřadnice bodů - procvičování

Aj - My world - sloveso mít - have to