Listopad

26. - 30. listopadu

Čj - procvičování všech slovesných způsobů, mluvnických kategorií u sloves

     - větná skladba (podmět a přísudek)

Čjs - Př. - třídění a dělení živých organizmů (rostliny, živočichové)

Vl. - kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Inf. - procvičování kopírování a již dříve naučených prvků z programu malování

      - e-mail

M -

G -

Aj -

19. - 23. listopadu

Čj - slovesný způsob - oznamovací a rozkazovací (procvičování)

     - NOVĚ podmiňovací

Čjs - Př. - dokončení závěrečných prací na téma "Podnebné pásy"

              - třídění organizmů

Vl. - "konečně dokončení" Jihočeský kraj , kraj Vysočina

Inf. - kopírování - schránka, kopírovací zkratky, kopírování pomocí myši

M -

G -

Aj -

12. - 16. listopadu

Čj - slovní druhy

- slovesný způsob - rozkazovací a podmiňovací

- neustálé procvičování předložek a předpon a mluvnických kategorií

- v pondělí 12.11. odevzdat čtenářské deníky ke kontrole

Čjs - Př.-procvičování podnebných pásů (na IA tabuli), Moře a oceány

            - ve středu skupinová tvorba závěrečných prací ze získaných informací na jednotlivá témata podnebných pásů, prověrka

Vl. - Jihočeský, kraj Vysočina (v PO - opravné písemné opakování - Královehradecký, Liberecký kraj a Ústecký)

Inf. - dokončení pavučiny, mnohoúhelníky, kopírování

M -

G -

Aj -

 

5. - 9. listopadu

Omlouvám se na nezveřejnění týdenního plánu učiva. Vše bylo zaviněno technickou poruchou.

Děkuji