Říjen

29. října - 2. listopadu

Čj - slovní druhy

      - procvičování mluvnických kategorií

      - neustálé procvičování předložek a předpon

Čjs - Př.-mírný pás (stepi, list.a a smíšené lesy, tajga)

Vl. - Karlovarský, Plzeňský (ve ČT - písemné opakování - Královehradecký, Liberecký kraj a Karlovarský)

Inf. - další nástroje, předdefinované tvary, zkratky "SHIFT+"

M -

G -

Aj -

 

22. - 26. října

Čj - předložky s - z

    - slovní druhy, slovesa

Čjs - písemné opakování vlastivědného i přírodovědného učiva

       - Karlovarský kraj

       - Mírný pás

I - předdefinované tvary - robot

Aj - Zájmena, otázky se slovesem "be"

M - Písemné násobení, kombinace početních výkonů v příkladech bez závorky

G - trojúhelníky, typy rýsování

15. - 19. října

Čj - předpony ob-, v-, s-, z- vz-

    - procvičování předložek, předpon, přípon, kořene slova a slovotvorného základu

    - opakování mluvnických kategorií

Čjs - Př.- subtropický pás, písemné opakování tropického pásu

Vl. - Ustecký kraj (písemné opakování - Pardubický, Královehradecký a Liberecký kraj)

Inf. - další nástroje, předdefinované tvary

     - práce se složkami, ukládání souborů, jejich následné vyhledávání a otvírání

M - jednotky hmotnosti, náseobení a dělení 10, 100, 1000

    G - vlastnosti uhlopříček čtverce obdélníku, grafické znázornění - diagram

Aj - "About me" + prezentace

    - "My family"

8. - 11. října

Tento týden se zabýváme hlavně zdravou výživou a připravujeme se na čtvrtek 11.10., kdy naši školu navštíví spřátelené zahraniční školy v rámci projektu Comenius.

Čj - procvičování předložek, předpon a přípon

    - procvičování mluvnických kategorií

    - slovní druhy a vyjmenovaná slova

Čjs -Př - Pouště

       Vl - Liberecký kraj

Inf - další nástroje malování (štětec, klávesové zkratky)

1. - 5. října

Čj - procvičování předložek, předpon, přípon, kořene slova a slovotvorného základu

     - opakování mluvnických kategorií

Čjs - Př.- tropický pás (tropický dešný les, savana, poušť)

         Vl. - Pardubický kraj, Královehradecký kraj (písemné opakování - kraje, Praha, Středočeský a Pardubický kraj)

Inf. - další nástroje

     - práce se složkami

M - procvičování násobení a dělení, členové

    - násobení a dělení 0

G - úhel

Aj - abeceda (výslovnost)

    - jednotné a množné číslo